Поточна діяльність | ПЛАНИ РОБОТИ | ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ ВІДДІЛУ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на 2017 рік
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ ВІДДІЛУ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на 2017 рік

з/п

Назва заходу

Термін

виконання

Відповідальні

виконавці

Відмітка про виконання

1. Організаційно-правова діяльність

1

Актуалізація наказів з організаційних питань, регламенту

роботи згідно з чинним законодавством

До 15.01.17

Сліпченко В.В.

 

2

Укладання (оновлення) угод з організаціями-партнерами

До 31.01.17

Сліпченко В.В.

 

3

Затвердження змін та підведення підсумків роботи за 2015 рік

Січень

Сліпченко В.В.

 

4

Приведення у відповідність посадових інструкцій спеціалістів ЦСССДМ КМР

Січень

Сліпченко В.В.

 

5

Здійснення організаційних заходів з метою виконання Закону України ”Про звернення громадян”

Протягом року

Сліпченко В.В.

 

6

Здійснення організаційних заходів з метою виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Протягом року

Сліпченко В.В.

 

7

Актуалізація дотримання вимог до ведення діловодства відповідно до Інструкції з  діловодства в Куп’янській міській раді та її виконавчих органах, затвердженої рішенням Виконавчого комітету Куп’янської міської ради від 24.04. 2012 №227 «Про затвердження Інструкції з діловодства в Куп’янській міській раді та її виконавчих органах»

Січень

Сліпченко В.В.

 

8

Організація роботи постійно діючих комісій

 Постійно

Сліпченко В.В

 

9

Проведення інструктажів з охорони праці, техніки безпеки та  пожежної безпеки

1 раз на півріччя

Сліпченко В.В.

 

10

Участь у роботі виконавчого комітету Куп’янської міської ради

Протягом року

Сліпченко В.В.

 

11

Участь у засіданнях Координаційної ради з питань взаємодії суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, що опинились в складних життєвих обставинах

Щомісяця

(за окремим графіком)

Сліпченко В.В.

 

12

Участь у засіданні Координаційної ради у справах дітей

Протягом року

Сліпченко В.В.

 

13

Здійснення взаємодії з громадськістю, розповсюдження соціальної реклами

Потягом року

Сліпченко В.В.
Лашкул В.М.

 

14

Проведення методичних нарад:

  • Надання методичної допомоги працівникам відділу
  • Координація роботи працівників відділу
  • Планування роботи працівників відділу
  • Вивчення нормативних документів
  • Узагальнення досвіду роботи

Щоп’ятниці

Сліпченко В.В.

 

 

15

Підготовка поточних інформацій, довідок, аналітичних матеріалів

Протягом року

Сліпченко В.В.

 

2. Забезпечення діяльності Відділу молодіжної політики

 

1.

Забезпечення діяльності служб Відділу: служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Постійно протягом року

Сліпченко В.В.

 

 

2.

Здійснення соціальної роботи за такими напрямками:

 

 

 

 

інформаційно-просвітницькі, культурологічні заходи щодо національно-патріотичного виховання молоді (семінари, засідання, форуми, акції, конкурси, дебати тощо

Постійно протягом року

Сліпченко В.В.

 

 

 

соціально-профілактична робота, спрямована на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді

Постійно протягом року

Лашкул В.М

 

 

 

виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги

Постійно протягом року

Овередна Н.Л.

Лашкул В.М.

 

 

 

здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах

Постійно протягом року

Лашкул В.М

 

 

 

залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю

Постійно протягом року

Лашкул В.М

 

 

 

соціальна та/або психологічна підтримка учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб

Постійно протягом року

Лашкул В.М

 

 

 

соціальна та психологічна адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя

Постійно протягом року

Овередна Н.Л.

Лашкул В.М.

 

 

 

здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

Постійно протягом року

Лашкул В.М.

 

 

 

надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми та, у разі, потреби здійснення їх соціального супроводу

Постійно протягом року

Сліпченко В.В.

 

 

 

здійснення соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк

Постійно протягом року

Лашкул В.М

 

 

3.

Участь у здійсненні моніторингу виконання заходів із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування

Протягом року

Сліпченко В.В.

Лашкул В.М.

 

 

4.

Проведення супервізій зі спеціалістами, які здійснюють соціальне супроводження прийомних сімей та ДБСТ

Протягом року

Сліпченко В.В.

 

5.

Здійснення супервізій з питань організації та проведення соціального супроводу сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах

Протягом року

Сліпченко В.В.

 

6.

Здійснення супервізії для забезпечення ефективного виконання посадових обов’язків і завдань працівниками Відділу, запобігання професійному та емоційному вигоранню, підвищення рівня їхньої професійної кваліфікації

Протягом року

Сліпченко В.В.

 

7.

Планування та проведення групових інформаційно-просвітницьких заходів з питань пропаганди здорового способу життя, планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я, запобігання захворюванням, які передаються статевим шляхом

Протягом року

Сліпченко В.В.

Лашкул В.М.

 

8.

Розміщення в засобах масової інформації та Iнтернеті інформаційних і методичних матеріалів, соціальних фільмів, роликів, соціальної реклами, спрямованих на формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді, популяризацію процесів декомунізації серед дітей та молоді, збільшення чисельності молоді, що готова до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України, у тому числі шляхом популяризації стандартів НАТО

Протягом року

Сліпченко В.В.

 

9.

Здійснення виявлення та ведення обліку:

сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

осіб з числа випускників інтернатних закладів;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників;

осіб з інвалідністю;

осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці.

Протягом року

Сліпченко В.В.

Овередна Н.Л.

Лашкул В.М

 

10.

Проведення роботи щодо рекрутування та направлення на навчання кандидатів в опікуни, піклувальники,  прийомні батьки та батьки-вихователі ПС та ДБСТ, підготовка та проходження  курсів підвищення кваліфікації прийомних батьків та батьків - вихователів

Протягом року

Овередна Н.Л.

Лашкул В.М

 

 

11.

Залучення учасників антитерористичної операції на сході України до участі у проведенні заходів щодо національно-патріотичного виховання

Протягом року

Сліпченко В.В.

 

12.

Залучення молоді до активної участі у заходах щодо національно-патріотичного виховання, які проводяться громадськими об’єднаннями, військово-патріотичними клубами, а також забезпечення розвитку волонтерської діяльності

 

Протягом року

Сліпченко В.В.

 

13.

Налагодження співпраці між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями з питань національно-патріотичного виховання

 

Протягом року

Сліпченко В.В.

 

14.

Участь у спільних профілактичних рейдах «Вокзал», «Діти вулиці», «Канікули»

Протягом року

Сліпченко В.В.

Овередна Н.Л.

Лашкул В.М

 

3. Семінари, тренінги, навчання, круглі столи

1.

Участь у семінарі для працівників відділу за напрямками роботи

За графіком роботи

Сліпченко В.В.

 

2.

Направлення на навчання кандидатів в опікуни/піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі ПС та ДБСТ

За графіком роботи

Лашкул В.М.

 

4. Фінансово-економічна діяльність

1.

Участь у діяльності інвентаризаційної комісії

За графіком

Сліпченко В.В.

 

2.

Участь у діяльності комісії по списанню основних засобів, матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів

За графіком

Сліпченко В.В.

 

5. Аналітична та моніторингова діяльність

1.

Забезпечення впровадження нових соціальних технологій, спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин

Протягом року

Сліпченко В.В.

 

2.

Здійснення моніторингу дотримання державних стандартів при проведенні соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю

Протягом року

Сліпченко В.В.

 

6. Проведення соціальної роботи з різними категоріями населення (участь у підготовці та проведенні заходів)

 

1.

Заходи до Дня святого Валентина

Лютий

Сліпченко В.В.

 

2.

Заходи до Міжнародного дня прав жінок і миру

Березень

Сліпченко В.В.

 

3.

Заходи до Міжнародного дня солідарності молоді, молодіжних та дитячих громадських організацій

Квітень

Сліпченко В.В.

 

4.

Підготовка проведення заходи до Дня Перемоги

Квітень

Сліпченко В.В.

 

5.

Витрати  на відправлення призовників до військових частин, обласного збірного пункту м. Харкова, тощо

Травень

Сліпченко В.В.

 

6.

Заходи до Дня Матері та Дня Сім’ї

Травень

Сліпченко В.В.

 

7.

Підготовка заходів до Міжнародного дня захисту прав дітей

Травень

Сліпченко В.В.

 

8.

Проведення інформаційних заходів серед населення по підготовці до літньої оздоровчій кампанії

Червень

Сліпченко В.В.

 

9.

Заходи до Дня молоді

Червень

Сліпченко В.В.

 

10.

Заходи до Всесвітнього Дня боротьби з торгівлею людьми

Липень

Сліпченко В.В.

 

11.

Підготовка та проведення заходи до свята «День знань» в рамках місячника «Я – учень»

Серпень

Сліпченко В.В.

 

12.

Заходи до Міжнародного дня студентів та відзначення роботи волонтерського руху

Жовтень

Сліпченко В.В.

 

13.

Підготовка та проведення новорічних та різдвяних свят для дітей соціально-незахищених категорій

Листопад - грудень

Сліпченко В.В.

 

 

14.

Забезпечення оздоровленням за рахунок коштів державного та обласного бюджету, частково коштів що сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) дітей, які потребують особливої соціальної уваги

Протягом року

Сліпченко В.В.

 

7. Формування інформаційного простору щодо діяльності Відділу молодіжної політики

1.

Інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства

 

 

 

2.

Розробка, видання та розповсюдження соціальної реклами з метою популяризації сімейних форм виховання дітей, посилення відповідальності батьків за виховання та здоров'я дітей, попередження насильства в сім'ї, де виховуються  неповнолітні діти, іміджева реклама діяльності Відділу молодіжної політики

Протягом року

Сліпченко В.В.

 

3.

Виготовлення та розміщення соціально-рекламної продукції та навчально-методичних матеріалів з метою:

- формування позитивного іміджу сім’ї та її соціальної підтримки, популяризації сімейного виховання;

- підвищення рівня обізнаності щодо проявів та наслідків насильницьких дій та надання допомоги особам, які постраждали від насильства в сім’ї

- формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді, популяризацію процесів декомунізації серед дітей та молоді, збільшення чисельності молоді, що готова до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України

Протягом року

Сліпченко В.В.

 

4.

Співпраця із  місцевими  ЗМІ, розміщення матеріалів з питань популяризації волонтерського руху, інформування населення про соціальні послуги, які надаються службами Відділу, інформаційно-просвітницькі статті, пропаганда здорового способу життя

Протягом року

Сліпченко В.В.

 

5.

Проведення інформаційних кампаній в ЗМІ з метою підвищення поінформованості населення з питань протидії торгівлі людьми та запобіганню вчинення насильства в сім’ї.

Протягом року

Сліпченко В.В.

 

6.

Інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на попередження проявів насильства в сім'ї.

протягом року

Сліпченко В.В.

 

8. Організація та виконання Законів України, актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень обласної державної адміністрації та місцевих органів виконавчої влади (місцевого самоврядування)

1.

Організація виконання заходів да дотримання вимог діючого законодавства- Законів України, актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень обласної державної адміністрації та Виконавчого комітету КМР

Постійно протягом року

Спеціалісти відділу

 

 

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

Постійно протягом року

Спеціалісти відділу

 

 

Закон України «Про охорону дитинства»

Постійно протягом року

Спеціалісти відділу

 

 

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»

Постійно протягом року

Спеціалісти відділу

 

 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»

Постійно протягом року

Спеціалісти відділу

 

 

Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»

Постійно протягом року

Спеціалісти відділу

 

 

Закон України «Про  забезпечення організаційно-правових  умов  соціального  захисту  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

Постійно протягом року

Спеціалісти відділу

 

 

Закон України «Про попередження насильства в сім'ї»

Постійно протягом року

Спеціалісти відділу

 

 
Переглядів: 78
Дата публікації: 14:16 13.09.2017
Начальник

Лаптєв Максим Вікторович

Поточна діяльність
Стрічка подій:

23.02.2018р. 10:00 - 23.02.2018р. 10:30 В Ківшарівському відділенні соціально-побутової адаптації Куп’янського територіального центру по обс ...

23.02.2018р. 10:00 - 23.02.2018р. 10:30 В Ківшарівському відділенні соціально-побутової адаптації Куп’янського територіального центру по обслуговуванню населення (надання соціальних послуг) відбулась музична вітальня на тему: «Життя та творчість Л. ван Бетховена»

20.02.2018р. 10:00 - 20.02.2018р. 10:00 Біля стенду «Козацький хрест" в сквері Т.Г. Шевченка відбувся траурний мітинг «Небесні захисники ...

20.02.2018р. 10:00 - 20.02.2018р. 10:00 Біля стенду «Козацький хрест" в сквері Т.Г. Шевченка відбувся траурний мітинг «Небесні захисники Вітчизни»

20.02.2018р. - 21.02.2018р. В м. Харків пройшов VIII обласний конкурс юних виконавців на класичній гітарі ім. В. Петрова ...

20.02.2018р. - 21.02.2018р. В м. Харків пройшов VIII обласний конкурс юних виконавців на класичній гітарі ім. В. Петрова

19.02.2018р. - 23.02.2018р. В ОНМЦ ПК м. Харків пройшов короткотерміновий семінар з підвищення кваліфікації для викладачів класу гітари мист ...

19.02.2018р. - 23.02.2018р. В ОНМЦ ПК м. Харків пройшов короткотерміновий семінар з підвищення кваліфікації для викладачів класу гітари мистецьких шкіл

СПОРТИВНА РОДИНА КУП’ЯНЩИНИ ВШАНУВАЛА ПАМ'ЯТЬ ЗЕМЛЯКА
ОЛЕГА ТАРАКАНКОВА.

15 лютого вся Україна відзначила 29-ту річницю виведен ...

СПОРТИВНА РОДИНА КУП’ЯНЩИНИ ВШАНУВАЛА ПАМ'ЯТЬ ЗЕМЛЯКА
ОЛЕГА ТАРАКАНКОВА.

15 лютого вся Україна відзначила 29-ту річницю виведення військ з Афганістану та вшанувала пам'ять загиблих воїнів-інтернаціоналістів.
Війна в Афганістані тривала більше 9 років. Загалом афганську війну пройшло більше 160000 українців. З них 2378 загинули, а 60 вважаються зниклими безвісти або тими, що потрапили в полон. Поранення отримали більше 8000 українців, з них 4687 повернулися додому інвалідами. За роки афганської війни 72 військовослужбовці були удостоєні звання Героя Радянського Союзу, 11 з яких - українці.
Не повернувся додому і наш земляк, колишній мешканець селища ливарників Олег Тараканков – молодий куп’янчанин, який навічно залишиться для прийдешніх поколінь своїх земляків молодим і справжнім взірцем відваги, героїзму та вірності присязі. Саме його світлу пам'ять щорічно вшановують прихильники баскетболу Куп’янщини, збираючись на традиційному Турнірі в спортивній залі ДЮСШ «Металург».
Цьогоріч Турнір з баскетболу з нагоди вшанування пам’яті воїна-інтернаціоналіста Олега Тараканкова стартував 17 лютого. До участі у пам’ятному заході заявились команда «Здоров’я» (смт. Ківшарівка), «Локомотив» (Куп’янськ-Вузловий) та команда господарів Турніру - ДЮСШ «Металург». Змагальній програмі передувала церемонія відкриття, на якій в якості почесних гостей були присутні представники Куп’янської спілки ветеранів Афганістану, а саме голова Спілки М.В.Папуцін та член правління В.П.Обакумов. По завершенні церемонії відкриття головний суддя змагань С.Р.Паламарчук оголосив регламент заходу, після чого стартували цьогорічні баскетбольні баталії.
Результати проведених двобоїв наступні:
ДЮСШ «Металург» - СК «Локомотив» - 49 : 45;
«Здоров’я» - ДЮСШ «Металург» - 30 : 43;
«Локомотив» - СК «Здоров’я» - 51 : 31.
Після остаточних підрахунків IІІ місце посіла баскетбольна дружина «Здоров’я», друга сходина п’єдесталу за «Локомотивом», головний трофей Турніру та медалі вищого ґатунку поповнили скарбничку спортивної слави ДЮСШ «Металург». Усі учасники змагань отримали солодкі подарунки від почесних гостей заходу. Також були визначені і кращі гравці всіх команд-учасниць. Ними стали: Ілля Щербак («Локомотив»), Олександр Коробцов (ДЮСШ «Металург») та Микола Півоваров («Здоров’я»).
Оцінку афганській війні виніс час. Воєнні події стали історією, а ті, хто там був – ветеранами, учасниками бойових дій. Афганська кампанія залишила невиліковну рану у душах та серцях тих, хто пройшов вогненними гірськими стежками, хто втратив друзів, синів чи батьків. Саме тому, щоб пам’ятати ту страшну війну та вшановувати наших співвітчизників, кожного року по всій Україні проходять пам’ятні заходи, учасниками яких традиційно виступають і куп’янчани.

Заступник директора ДЮСШ «Металург» Наталія Мирошниченко.

Дата проведення відкритої Першості ДЮСШ «Металург» з міні-футболу визначена на 24.02.2018 року ...

Дата проведення відкритої Першості ДЮСШ «Металург» з міні-футболу визначена на 24.02.2018 року

16.02.2018р. 12:00 - 16.02.2018р. 12:30 В кабінеті № 13 ДМШ№1 відбулось засідання відділу народних інструментів. Семінарське заняття виклада ...

16.02.2018р. 12:00 - 16.02.2018р. 12:30 В кабінеті № 13 ДМШ№1 відбулось засідання відділу народних інструментів. Семінарське заняття викладача Ковальова В. М. «Знайомство зі збірником Р. Бажиліна «П’єси для двох акордеонів»

16.02.2018р. 11:30 - 16.02.2018р. 12:00 В КДМШ № 3 пройшла нарада при директорові ...

16.02.2018р. 11:30 - 16.02.2018р. 12:00 В КДМШ № 3 пройшла нарада при директорові

Докладніше
Пошук
Версія для слабо- зорих